Wersja demo jest wersją w pełni funkcjonalną, pozbawioną jednak możliwości drukowania oraz zapamiętywania danych (wszystkie wprowadzone dane kasowane są o pełnej godzinie).

Rok rozliczeniowy              

NEGRI KONTAKT:
tel.: 0 22 629 36 46
fax: 0 22 257 87 71
e-mail: negri@negri.pl
www.negri.pl